તાળીઘેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાળીઘેલું

વિશેષણ

  • 1

    પ્રશંસામાં તાળી પડે એવી ચાહના કે વાસનાવાળું.