તાળી ઝીલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાળી ઝીલવી

  • 1

    સંગીતમાં તાલ જાળવવા તાળીનો અવાજ આપવો.