તાળી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાળી પડવી

  • 1

    તાળીનો અવાજ થવો (અભિનંદન કે હર્ષ દર્શાવવા).

  • 2

    ફજેતી થવી.