તાળું દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાળું દેવું

  • 1

    તાળા વડે બંધ કરવું.