તાળું મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાળું મારવું

  • 1

    તાળા વડે બંધ કરવું.