તાળું લગાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાળું લગાવવું

  • 1

    તાળા વડે બંધ કરવું.