તાળું વાસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાળું વાસવું

  • 1

    તાળા વડે બંધ કરવું.