તાળું સાચવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાળું સાચવવું

  • 1

    તાળા વડે બંધ કરવું.