તાવ ઊતરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાવ ઊતરવો

  • 1

    તાવની ગરમી ઓછી થવી; તાવ જવો.