તાંહાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાંહાં

અવ્યય

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો +ત્યાં; તિહાં.