તિક્કડ ઠોકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તિક્કડ ઠોકવો

  • 1

    રોટલો ટીપવો.