તિહાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તિહાં

અવ્યય

  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો ત્યાં; ત્યહાં; તે ઠેકાણે.

  • 2

    તે સંજોગોમાં.