તીખુંતમતમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તીખુંતમતમ

વિશેષણ

  • 1

    ખૂબ તીખું.

તીખુંતમતમું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તીખુંતમતમું

વિશેષણ

  • 1

    ખૂબ તીખું.