તીખું મરિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તીખું મરિયું

  • 1

    મરીના જેવું તીખું-ગરમ મિજાજનું.