તીખું મરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તીખું મરી

  • 1

    મરીના જેવું તીખું-ગરમ મિજાજનું.