ગુજરાતી

માં તીરથવાસીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તીરથવાસી1તીર્થવાસી2

તીરથવાસી1

વિશેષણ

  • 1

    તીર્થસ્થાનમાં રહેનારું.

ગુજરાતી

માં તીરથવાસીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તીરથવાસી1તીર્થવાસી2

તીર્થવાસી2

વિશેષણ

  • 1

    તીર્થસ્થાનમાં રહેનારું.