તીવ્રા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તીવ્રા

સ્ત્રીલિંગ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    દીપ્તા શ્રુતિનો એક અવાંતર ભેદ.