તુલ્યજાતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તુલ્યજાતિ

વિશેષણ

  • 1

    મળતી-સરખી જાતિનું.