તોખમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તોખમ

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તુખમ; તુકમ; બીજ.

  • 2

    વીર્ય.

  • 3

    વંશ; કુળ.