તોડ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તોડ પડવો

  • 1

    પોતાની સોગટી ઘરમાં લઈ જઈ શકાય એ રીતે સોગટી મરાય એવો દાવ પડવો.