તોપગોળો છોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તોપગોળો છોડવો

  • 1

    તોપ ફોડવી; તોપનો ગોળો મારવો.

  • 2

    ગપ ઠોકવી.