તોપણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તોપણ

અવ્યય

  • 1

    છતાં; તેમ છતાં; તથાપિ.