તોપ ચલાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તોપ ચલાવવી

  • 1

    તોપ કામમાં લેવી; તોપ ફોડવી; તોપમારો કરવો.

  • 2

    ગપ ફેલાવવી.