તોપ છોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તોપ છોડવી

  • 1

    તોપ ફોડવી.

  • 2

    ગપ લગાવવી.

  • 3

    લાક્ષણિક વાછૂટ કરવી.