તોપ ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તોપ ભરવી

  • 1

    તોપમાં દારૂગોળો ભરી તે ફોડવા તૈયાર કરવી.