તોપ મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તોપ મારવી

  • 1

    તોપ ફોડવી; ગોળો મારવો.

  • 2

    ગપ ઠોકવી.