તોપ લગાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તોપ લગાવવી

  • 1

    તોપ ફોડવી; ગોળો મારવો.

  • 2

    ગપ ઠોકવી.