તોબરો ઊતરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તોબરો ઊતરવો

  • 1

    મોં પરથી રીસ દૂર થવી.