તોબરો ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તોબરો ચડવો

  • 1

    રીસથી મોં ચડવું.