ત્યાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્યાં

અવ્યય

  • 1

    તે ઠેકાણે.

  • 2

    તે સંજોગોમાં.