ત્રિકાલજ્ઞ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રિકાલજ્ઞ

વિશેષણ

  • 1

    ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન ત્રણે કાળનું જ્ઞાન ધરાવનારું.