તે વાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તે વાર

અવ્યય

  • 1

    તે સમયે-પ્રસંગે; ત્યારે.

તે વારે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તે વારે

અવ્યય

  • 1

    તે સમયે-પ્રસંગે; ત્યારે.