થઈ પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થઈ પડવું

  • 1

    બનવું.

  • 2

    થાય ત્યારે જોવું વિચારવું.