થઈ રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થઈ રહેવું

  • 1

    પૂરું બની જવું.

  • 2

    તોડ કે નિકાલ યા અંત આવવો.