થૂંકેલું ગળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થૂંકેલું ગળવું

  • 1

    બોલેલું વચન ન પાળવું.