ગુજરાતી

માં થકાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: થકાવું1થૂંકાવું2થેકાવું3

થકાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'થાકવું'નું ભાવે.

ગુજરાતી

માં થકાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: થકાવું1થૂંકાવું2થેકાવું3

થૂંકાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'થૂંકવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં થકાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: થકાવું1થૂંકાવું2થેકાવું3

થેકાવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'થેકવું'નું કર્મણિ.