ગુજરાતી

માં થકાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: થકાવવું1થૂંકાવવું2થેકાવવું3

થકાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'થાકવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં થકાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: થકાવવું1થૂંકાવવું2થેકાવવું3

થૂંકાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'થૂંકવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં થકાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: થકાવવું1થૂંકાવવું2થેકાવવું3

થેકાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'થેકવું'નું પ્રેરક.