થડંથડા કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થડંથડા કહેવું

  • 1

    ખાતરીભેર રોકડું કે ચોખ્ખું કહેવું.