થડાથડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થડાથડ

અવ્યય

  • 1

    થડ થડ થઈને અથડાવાનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી