થડ બાંઘવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થડ બાંઘવું

  • 1

    શરૂઆત કરવી; મંડાણ કરવું.