થપ્પડ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થપ્પડ ખાવી

  • 1

    તમાચ ખાવી (થપ્પડ ચોડી દેવી, થપ્પડ ઠોકવી, થપ્પડ મારવી, થપ્પડ લગાવવી).