થરમૉમિટર મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થરમૉમિટર મૂકવું

  • 1

    તાવ જોવા તે યંત્ર મોં કે બગલમાં મૂકવું; તેનાથી તાવ માપવો.