થર પહેરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થર પહેરવો

  • 1

    ચડઊતર ચૂડીઓ પહેરવી.

  • 2

    સ્ત્રીની જેમ વર્તવું.