થુવેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થુવેર

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    થોરિયો; થૂવર.

થૂવર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થૂવર

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    એક કાંટાળી વનસ્પતિ; થુવેર; થોર.

મૂળ

જુઓ થુવેર