ગુજરાતી

માં થુવેરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: થુવેર1થૂવર2

થુવેર1

પુંલિંગ

 • 1

  થોરિયો; થૂવર.

ગુજરાતી

માં થુવેરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: થુવેર1થૂવર2

થૂવર2

પુંલિંગ

 • 1

  એક કાંટાળી વનસ્પતિ; થુવેર; થોર.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  થોરિયો; થૂવર.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક કાંટાળી વનસ્પતિ; થુવેર; થોર.

મૂળ

જુઓ થુવેર