થાઇરૉઇડ ગ્રંથિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થાઇરૉઇડ ગ્રંથિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગલગ્રંથિ; ગળામાં આગળના ભાગમાં આવેલી એક અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ.