થાકયાના ગાઉ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થાકયાના ગાઉ

  • 1

    થાકેલાને અતિશય લાંબા-વસમા લાગતા ગાઉ.