ગુજરાતી

માં થાગડથીગડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: થાગડથીગડ1થાગડથીંગડ2

થાગડથીગડ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  થીંગડથાગડ; ઊખડેલા કે ફાટેલાની દુરસ્તી; મરામત.

 • 2

  લાક્ષણિક જેવો તેવો-કામચલાઉ ઉપાય.

ગુજરાતી

માં થાગડથીગડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: થાગડથીગડ1થાગડથીંગડ2

થાગડથીંગડ2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઊખડેલા કે ફાટેલાની દુરસ્તી; મરામત.

 • 2

  લાક્ષણિક જેવો તેવો-કામચલાઉ ઉપાય.