થાગ લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થાગ લાગવો

  • 1

    અંદાજ યા પત્તો મળવો.