થાપણ મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થાપણ મૂકવી

  • 1

    ન્યાસ તરીકે સોંપવું.