થાપણ રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થાપણ રાખવી

  • 1

    બીજાના ન્યાસ સાચવવા લેવા; તે રીતે કોઈ વસ્તુ રાખવી-સાચવવી.